Sklop kuća Definis

Jedan od tri plemićka kompleksa u centru Sutivana, uz Kavanjinov ljetnikovac i Ilića dvore, ovaj kompleks spojenih zgrada najveći je i govori o bogatstvu te obitelji i velikom gospodarstvu koje su posjedovali i održavali. Osim što se nalazi u užoj jezgri Sutivana koji je zaštićen kao cjelina spomeničke vrijednosti objekt je i posebno zaštićen kao spomenik kulture. U nekad bidermajerskom interijeru nalazila se bogata medicinska biblioteka iz 18. i 19. st. kao i pet minijaturnih portreta tršćanskog slikara Vicenta Poireta (1813-1868). Danas donekle izmijenjen, južni dio zgrade sa popločanom terasom na visokom prizemlju iznad vrta zadržao je prvobitni izgled sa  grbom obitelji iznad ulaznih vrata, srednji dio sa dijelom terase donekle je izmjenjen, a sjeverni dio u čitavoj širini kompleksa je u temeljitoj restauraciji i trebao bi evocirati nekadašnji izgled zgrade. Dobar vidik na kompleks otvara se iz Narodne knjižnice Sutivan u susjednoj zgradi.