Biciklističko odmorište Tatinja

Na uzmorskoj setnici od Sutivana prema Mircima, na vec uredenoj povrsini za nase setace postavljeno je i biciklisticko odmoriste koje smo dobili putem natjecaja od strane MINT-a i SDZ.