Groblje i katakombe

2013. godine proslavljena je 100-godišnjica novog stivanskog groblja, projektiranog od strane Alfreda Nonveiller-a sa vrlo zanmljivim i originalnim rješenjima te slovi kao jedno od najljepših groblja na otoku Braču i šire. Radi se o pravilnom četverokutu podijeljenom na četiri jednaka polja sa jednom kapelicom u sredini groblja a drugom iznad ulaza u katakombe. Katakombe su raritet za dalmatinska groblja a izgrađene su u četvrtini koja je pripadala stivanskim bratovštinama i gdje su se nalazili “bratimski” grobovi. Nonveiller je zahvaljujući svom poznavanju prilika projektirao katakombe u dva međusobno povezana dugačka hodnika sa brojnim grobnim nišama kako bi dobio na prostoru i omogućio i najsiromašnijim članovima bratovština dostojanstveno mjesto za ukop. Kapelica bratovštine sv. Sakramenta ujedno je i ulaz u katakombe. U ostalim djelovima groblja grobnice su imućnijih pojedinaca prekrasne grobne plastike naročito u jugoistočnoj četvrtini. Groblje je najljepše u dane Svih Svetih 31. listopada i 1. studenog, kada je ukrašeno cvijećem i osvjetljeno brojnim svijećama