Crkva Sv.Roka

Sv. Rok ili sv. Roko, poznat kao zaštitnik od kuge i drugih zaraznih bolesti prema predaji je istjerao kugu iz Sutivana i pri tome pao te ranio koljeno koje mu i dalje krvari na lijepom drvenom kipu koji se 16. kolovoza u procesiji seli u Župnu crkvu da bi se nakon sedam dana vratio u svoju crkvu na istoimenom brežuljku. Uz njega je i njegov vjerni pas, koji mu je pomogao u bolesti i isposništvu, pa je danas slavljen i kao zaštitnik pasa. Lijepi i filigranski zlatni nakit koji Roko nosi na procesiji dio je bogate umjetničke riznice stivanske župe koje se dio čuva u župnom uredu nedaleko crkve Uznesenja Marijina a dio u crkvenom muzeju. Zvonik crkve pruža jedinstvenu vizuru stivana sa mora kao mjesta sa dva “kampanela”. Obnovljen je nakon udara groma a stari križ izložen je u ogradnom zidu crkve. Ispod crkve nalazi se staro zatvoreno groblje sa lijepim pogledom na Sutivan i brački kanal. U crkvi se čuva niz sakralnih umjetničkih radova stivanskih umjetnika kao i zavjetni darovi obitelji pomoraca od kojih su najpoznatije makete brodova. Među tim maketama nalazi se i najstarija zavjetna maketa u hrvatskim jadranskim crkvama, izrađena i zavjetovana 1819. godine. Uz crkvu se nalazi i novoizgrađena mrtvačnica, a mise se održavaju po sahranama i na dan sv. Roka u ranim jutarnjim satima.