Lokvica

Lokvice je najveća stivanska gustrida (vodosakupljalište). Uz gustridu u Likvi i Velu lokvu, te nekadašnju veliku gustridu iznad mjesta koja je pretvorena u vodospremu bila je važan izvor pitke vode za naše mjesto sve dok Brač nije dobio vodu iz rijeke Cetine.