Vičja luka arheološko nalazište

Živopisni kanjon koji uvalu spaja sa unutrašnjosti otoka ima vrhunsku arheološku vrijednost. Radi se o jedinom lokalitetu na Braču na kojem su nađeni tragovi grčke civilizacije (Barbarić 2006), a poznata je zagonetka neosnivanja grčkog kolonizacijskog naselja na otoku Braču za razliku od drugih većih srednje-dalmatinskih otoka. U uvali su za oseke u moru vidljivi tragovi nekadašnjeg rimskog ribogojilišta.