Natura 2000. – podmorje od Sutivana do uvale Stipanska

Je ekološka mreža koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske Unije. Cilj mreže Natura 2000 je očuvati ili ponovo uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u mrežu Natura 2000 uključeno više od 30 000 područja na cca 20% teritorija EU što je čini najvećom mrežom očuvanih područja u svijetu.