Crkvica Sv.Ivana

U istočnom dijelu Sutivana, otkopani su oko današnje crkvice sv. Ivana temelji velike bazilike s trolisnim svetištem i predvorjem – narteksom. Tu se nalazila jedna od desetak ranokršćanskih bračkih bazilika iz 6. st., jedna od svega tri crkve takvog tipa otkrivene u Dalmaciji. Nekoliko nađenih ulomaka oltarske menze i stupića čuva se u sadašnjoj crkvici izgrađenoj 1665. Pretpostavlja se da se u srednjem vijeku tu razvio benediktinski samostan, poput ostalih uz ranokršćanske crkve na otoku. Narod od davnine okolne ruševine zove mojstir. Sigurno je da je sutivanski Sv. Ivan zajedno s imanjima postao posjed splitske crkve Sv. Ivana Krstitelja. Splitski prior Petar darovao je 1097. stivanskoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja svoje posjede unaokolo crkve “dokle god se može čuti pjev ptica”.

Unutar temelja stare bazilike, danas je malena crkva Sv. Ivana s plemićkim grbom i natpisom na latinskom, koji kaže da je splitski kanonik i rektor Jerolim Natalis podigao tu crkvu 1655. god.

Temelji bazilike i danas su vidljivi u šetnji oko crkvice. Zanimljiv detalj u unutrašnjosti crkve je restaurirani drveni oltar te uzidani kamen sa crtežom, po nekima ribe, a po nekima morske medvjedice, nađen u temeljima stare crkve. 24. lipnja ispred crkve se održava misa i zatim pučko slavlje uz paljenje i preskakanje ivanjskog krijesa. Po staroj bazilici Sutivan je dobio svoje ime.