Javni natječaj za izbor direktora TZO Sutivan 13.06.2022.