Japnenka Deralo

Japjenice ili japjenke,  suhozidne peći za taljenje vapnenca, bile su važan izvor prihoda za lokalno stanovništvo i izvor građevnog veziva – vapna  za sve veće i ozbiljnije građevinske zahvate na otoku. One nijemo svjedoče o teškom životu težaka i njegovoj stalnoj borbi za golu egzistenciju.