Mojstir

Pretpostavlja se da je u blizini crkvice Sv.Ivana nalazio i samostan po otkopanim ruševinama i sačuvanom imenu Mojstir (manastir – samostan) o čijoj djelatnosti nažalost nije sačuvan pisani trag.