Kula Marijanovića

Obitelj Marijanovića došla je u ove krajeve sa poljičkim izbjeglicama krajem 16. stoljeća. Kao odvažni vojni zapovjednici u ratovima s Turcima stekli su velike posjede pa tako i ovaj u Sutivanu koji se sastojao od stambene zgrade na koju se kasnije oslonio Kavanjinov ljetnikovac i obrambene kule na morskom žalu zvane “kaštil” koja je danas adaptirana u stambenu zgradu ali je zadržala prijašnji oblik. Na južnoj strani ima sunčani sat a prostor između kule i stambene zgrade u narodu se nazivao “Jankov dvor” kao uspomena na grofa (conte) Janka Marijanovića. Marijanovići su dobro zabilježeni u stivanskoj povijesti upravo zbog dugačkog spora sa Jerolimom Kavanjimom koji je pjesnik naširoko opisao u svom djelu “Bogatstvo i uboštvo”. Iako je čitavog života težio omalovažiti njihove ratne zasluge i njihovo poštenje, Kavanjin ih je ipak u svom spjevu opjevao kao junake, mudre i hrabre. Danas u kuli/kući živi obitelj Tavra. Kula je čest motiv na fotografijama Sutivana zbog svoje odmjerene ljepote i centralnog položaja u istočnom dijelu luke.