Kala o´ konguli

Kongulane ulice simbol su svih dalmatinskih “malih mista” i pravi primjer korištenja dostupnih materijala i vještine izrade koja uključuje tehnike slaganja oblutaka i pripreme podloge kako bi rezultat rada izdržao zub vremena. Kongulama (kogulama) se u užem smislu nazivaju kameni oblutci koje je oblikovalo more (žalo), a u širem smislu svo kamenje koje je ugrađivano istom tehnikom u puteve. Za slaganje kongula birali su se plosnatiji primjerci koji se dužom stranom ulažu u podlogu tako da na površini viri samo manji dio. Tako je uslijed trošenja uvijek ostajalo dovoljno kamena u putu. U mjesnim uličicama slagali su se finiji bijeli oblutci dok se u prometnije puteve prema poljima ulagalo krupnije kamenje raznovrsnih oblika. Strmiji putevi imali su po sredini zemljani koridor zbog sigurnog kretanja konja i stoke. Mnoge kongulane kale i uličice u bračkim mjestima uključuju i estetski oblikovane motive koji govore da taj rad nije bio samo napor nego i užitak stvaranja.

(skraćeno: Vodi prema jugu i nekadašnjim vinogradima, danas maslinicima pružajući uvid u tradiciju suhozidne gradnje (bez vezivnog materijala) u obliku ogradnih zidova, odlagališta iskrčenog kamena (gomilama), poljskih kućica (bunji) i popoločanih stepeničastih puteva (kongula, kogula). U ogradne zidove ugrađena su i zanimljiva proširenja koja su služila efikasnoj odvodnji oborinskih voda i njihovom kanaliziranju prema sakupljalištima u svrhu očuvanja puteva od erozije i efikasnog sakupljanja kišnice.)