Ilić dvor

Sklop kuća Ilić bio je prebivalište imućne stivanske plemićke obitelji Ilić koja je zasluge stekla u borbama protiv Turaka na strani Mletaka. U centru stivanske rive dio kompleksa sa danas preuređenom obrambenom kulom sa gotičkim prozorima na zapadnoj strani najstariji je u stivanskoj luci a u temeljima ima drvene sohe poput kuća u Veneciji. U doba kada je izgrađena (17. st.) stivanska luka bila je velika i plitka uvala. Na pročelju zgrade nalazi se oštećeni grb Mletačke republike, lav sv. Marka sa natpisom o zaslugama obitelji koji je spletom okolnosti danas uklonjen sa pročelja. Kompleks ima veliki park na južnoj strani koji je danas uređen u modernom stilu ali objekt je kao spomenik kulture dosljedno rekonstruiran i priveden u turističke svrhe. Na dovratku sa zapadne strane zgrade označena je razina vode za velike poplave koja je zadesila sutivan u listopadu 1874. godine nakon čega je probijen novi široki ulaz u mjesto, jedinstveni urbanistički potez za otočna mjesta danas poznat kao “aleja palmi” ili šetnica Blato.