EU projekt

Fantažija o’ribe - promocija ribarstva i ribljih proizvoda

NAZIV OPERACIJE: 

Fantažija o’ribe – promocija ribarstva i ribljih proizvoda

 

KRATKI OPIS OPERACIJE: 

Projekt se odnosi na tematiku života ribara u malom dalmatinskom mistu, provodi se u naredne dvije godine i to na način da se po svakoj godini organiziraju 4 ribarska festivala, 6 ribarskih večeri, uz popratne sadržaje van sezone. Izradit će se kuharica tradicionalnih bračkih ribljih jela, održavat će se degustacije nekih od navedenih jela dok će tijekom godine biti organizirane tematske ribarske večeri, fokusirane na promociju određenih ribljih proizvoda. Van sezone će se pažnja posvetiti izradi kuharice, edukaciji lokalnih ugostitelja i budućih ugostitelja, kao i prijenosu znanja djeci – o ribama, o važnosti ribe u prehrani i slično. 

 

CILJEVI OPERACIJE: 

Opći cilj projekta jest prezentirati bogatu ribarsku baštinu Sutivana te doprijeti do svih aktera u različitim fazama proizvodnog i distribucijskog lanca proizvoda ribarstva – od ribara, ugostitelja, učenika srednje škole do najmlađih kao budućih potrošača proizvoda ribarstva, uz obavezno promicanje lokalnih proizvoda posjetiteljima Sutivana i Brača općenito. Specifični ciljevi projekta su:

SC1: Educirati i informirati djecu o važnosti ribe u prehrani

SC2: Povećati konzumaciju morskih/ribljih proizvoda približavanjem ponude potražnji

SC3: Unaprijediti lokalnu gastronomsku ponudu kroz suradnju s ribarima i uvođenje novih jela u jelovnike

 

OČEKIVANI REZULTATI

U provedbu projekta izravno ćemo uključiti djecu vrtićke dobi koja će sudjelovati u radionici (prosječno 30 djece u dvije radionice) i bit će im podijeljena bojanka, potom djecu osnovnoškolske dobi koja će sudjelovati u edukaciji i nagradnom kvizu (prosječno 20 djece po edukaciji), turisti koji će posjetiti i sudjelovati u aktivnostima festivala Fantažija o’ ribe (prosječno 100 po festivalu); lokalno stanovništvo (prosječno 100 po festivalu); lokalni ugostitelji koji će sudjelovati na kulinarskim radionicama (prosječno 10 sudionika), srednjoškolci (prosječno 10 po radionici). Promotivni materijali (a to se odnosi na plakate i letke kojima se promoviraju pojedine aktivnosti u sklopu projekta, ukupno 198 plakata te 2000 letaka) će biti distribuirani na javnim mjestima i važnim lokacijama na području općine Sutivan i otoka Brača (oglasne ploče, info pointovi, tj. uredi turističkih zajednica, i druga mjesta na kojima se otočani i posjetitelji informiraju o aktualnostima)

 

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE:

Iznos potpore: 342.815,96 HRK

Doprinos EU sredstava (85%): 291.393,57 HRK

Doprinos Republike Hrvatske (15%): 51.422,39 HRK

Nauka i lavura o stivanskom brodovlju

NAZIV OPERACIJE: 

Nauka i lavura o stivanskom brodovlju

 

KRATKI OPIS OPERACIJE: 

Projektom se valorizira i u funkciju stavlja postojeća resursna osnova općine Sutivan u kontekstu maritimne baštine te potiče interes djece i mladih za brodarstvo i s tim povezane sadržaje.  

 

CILJEVI OPERACIJE: 

Opći cilj projekta jest promovirati sutivansku maritimnu baštinu, ali i specifične, samo za Sutivan karakteristične priče poput zavjetnih brodova. Dugoročni cilj projekta jest brendirati zavjetne brodove kao jedna od ključnih turističkih proizvoda općine Sutivan koji će poslužiti kao temelj za valorizaciju i drugih samo za Sutivan specifičnih resursa i priča – kao primjerice katakombi koje se nalaze u neposrednoj blizini. Ovaj dugoročni cilj valja nadopuniti i očekivanim pojačanim interesom za očuvanje (maritimne) baštine, znanja i vještina kod djece i mladih, koji će rezultirati očuvanjem tradicijskog načina života u suvremenom dobu. Specifični ciljevi projekta su kako slijedi:

SC1: turistički valorizirati i predstaviti maritimnu baštinu Sutivana

SC2: potaknuti interes djece i mladih za maritimnu baštinu

 

OČEKIVANI REZULTATI

U projekt će izravno biti uključena djeca i mladi s područja općine Sutivan i šire koji će biti korisnici bojanke o brodovima, kao i ukupno 6 radionica. Očekuje se sudjelovanje prosječno 100 osoba na radionicama, te će biti podijeljeno 500 bojanki za djecu, u sklopu radionica, direktno dječjem vrtiću, i putem drugih aktivnosti u sklopu projekta. Očekuje se sudjelovanje prosječno 200 osoba (turista) u turističkom vođenju posvećenom zavjetnim brodovima, kao i 30 posjetitelja (lokalno stanovništvo) predavanja o zavjetnim brodovima. 

 

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE:

Iznos potpore: 172.637,72 HRK

Doprinos EU sredstava (85%): 146.742,06 HRK

Doprinos Republike Hrvatske (15%): 25.859,66 HRK