Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem