Odluka o usvajanju godišnjeg Financijskog izvješća TZO Sutivan