Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor direktora 13.06.2022.