Odluka o imenovanju predstavnika TZO Sutivan u Skupštinu TZ SD