Odluka o donošenju Financijskog plana TZO Sutivan za 2019 godinu